Now Reading
Sam& voor een Sittard-Geleen zonder kinderarmoede

Sam& voor een Sittard-Geleen zonder kinderarmoede

Laat alle kinderen meedoen

Het schooljaar is weer begonnen. Dat betekent vaak extra kosten voor school, sportclub, muziekvereniging of andere verenigingen. Niet elke ouder kan dit betalen. Woont u in Sittard-Geleen, bent u ouder en heeft u een laag inkomen? Of kent u een kind dat opgroeit in deze situatie? Daarvoor is Sam& voor alle kinderen

Sam& helpt kinderen met een vergoeding voor kosten op het gebied van school, sport en cultuur. Als deze kinderen er gewoon bij horen en zich kunnen ontwikkelen, neemt de kans af dat zij als zij volwassen zijn in eenzelfde situatie terechtkomen.

Voor gezinnen met kinderen van 0 t/m 21 jaar

Sam& is speciaal voor gezinnen met kinderen van 0 t/m 21 jaar en een laag inkomen. Niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Ook mensen met werk, maar een laag inkomen, zzp-ers die lang zonder klus zitten, of mensen met andere uitkeringen komen in aanmerking. Check uw mogelijkheden op www.sittard-geleen.nl en zorg ervoor dat uw kind gewoon mee kan doen.

Aanvragen

Bent of kent u iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken? Ga of verwijs dan naar www.samenvoorallekinderen.nl. Hier kunt u één of meerdere aanvragen doen. Afhankelijk van wat u aanvraagt, wordt uw aanvraag doorgestuurd naar een

van de aangesloten organisaties. Zij handelen de aanvraag verder af en nemen soms nog contact met u op. Dat kan dus de gemeente Sittard-Geleen zijn, maar ook Stichting leergeld het Jeugdfonds Sport of het Jeugdfonds Cultuur.

Meer informatie

Wilt u meer weten of heeft u nog vragen? Kijk dan op www.samenvoorallekinderen.nl. Of neem contact op met de gemeente. Bel 14046 en vraag naar ons team ‘Samen voor alle Kinderen’. De medewerkers zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur

De gemeente Sittard-Geleen werkt in deze regeling samen met Sam&, Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek, het Jeugdfonds Sport en het Jeugdfonds Cultuur, Stichting Jarige

Job of het Nationaal Fonds Kinderhulp. Alle organisaties gaan vertrouwelijk met uw gegevens om.

 

 

 

© 2022 QUANT MAGAZINE BY BURO 046. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top